• Anasayfa
 • MATERIALS CONTROL
 • MC’de ay sonunda potansiyel tüketim ve gerçek tüketim kavramlarından hangisi dikkate alınmalı?

MC’de ay sonunda potansiyel tüketim ve gerçek tüketim kavramlarından hangisi dikkate alınmalı?

Ay sonu işlemlerinde sonuçların iyi okunabilmesi adına “gerçek tüketim” ve “potansiyel tüketim” değerlerinin ikisi de önem arzetmektedir. Bu raporlar  Raporlar>Müşteri Raporları sekmesinden “Protel Envanter” kısmından K02 veya Web Reports içindeki Materials Control>Envanterler>F4001 alınabilir.

 

Materials Control, satış yazılımlarımız olan Micros ve Symphony gibi yazılımlarla işletmenin yaptığı satışları miktarsal ve tutarsal olarak bünyesine alabilen bir yazılımdır. İşlem adımları şu şekildedir.

 

 1. Satış malları satış programından (Micros,Symphony) çağırılır/okunur.
 2. Oluşturulmuş reçeteler veya stok kartları bu satış mallarına bağlanır.
 3. Satış miktarları, satış programından istenir.
 4. Satış malı güncellenerek, satış adeti X reçete şeklinde, içindeki miktar kadar stok malı tanımlanmış depodan eksilir.

Bu eksilme sonunda oluşan düşüş “POTANSİYEL TÜKETİM”dir.

Aşağıdaki örnek üzerinden  X deposundaki Coca Cola ürünü için potansiyel ve gerçek tüketim kavramlarını açıklayabiliriz.

 • Açılış: Bir önceki envanter döneminin kapanış stok değeri (A)
 • Alım: Ambara alınan ürün miktarı (B)
 • Transfer (+) : Diğer ambarlardan bu ambara gelen miktar (C)
 • Transfer (-) : Bu ambardan diğer ambarlara giden (transfer edilen) stok miktarı (D)
 • Potansiyel tüketim: Satış-Reçete entegrasyonundan dolayı stoktan düşen miktar (E)
 • Kullanım :Fire, zayi vb. kullanım işlemlerinden dolayı stoktan düşen miktar (F)
 • Olması Gereken: Potansiyel tüketim baz alınarak hesaplanan tutar (G)
 • Kpanış: Envantere girilen sayım değeri (H)
 • Tüketim: Potansiyel tüketime bakmaksızın oluşan gerçek tüketim miktarı (I)
 • Fark: Gerçek tüketim ile potansiyel tüketim arasındaki fark (J)

Buradaki hesaplama aşağıdaki formülle yapılır:

                Olması Gereken (G) = A+B+C-D-E-F

                Gerçek Tüketim (I)   = A+B+C-D-F-H

                Fark (J)                         = I-E

Yukarıda görüldüğü gibi, raporda okunması gereken esas durum gerçek tüketim ile potansiyel tüketimin birbirine yakın olması durumudur. Bu iki değer ne kadar birbirlerine uzak olursa fark o kadar büyür veya küçülür. Gerçek Tüketim o ay (envanter) için fiziki olarak stoktan tüketilen değerin kendisidir (Transferler,kullanımlar, alımlar doğru ise). Potansiyel tüketim de, eğer reçete ve satış bilgileri doğru ise, sistemin bize “Tüketmen gereken miktar” dediği durumdur. Farkın +/- büyümesi , kayıp kaçağın, reçetelerin doğruluğunun, satış yazılımından gelen satış miktarların kontrol edilmesi gerektiğini gösterir.

Buradaki bilgiler sorunu çözmenizi sağladı mı?

Evet Hayır

Aradığınızı bulamadınız mı?

Probleminizi uzman ekiplerimizle birlikte çözmek için E-Destek platformumuzu kullanabilirsiniz.

Protel E-Destek