Fatura yazdırırken hata

Fatura yazdırırken hata
KBA-06732-B0B1M7
Tanım:
Fatura kesilirken ekte bulunan (Hata.png) hata alınıyor.
 
 
Çözüm:

Content altında bulunan Tr_Config content'inde emulationcode alanlarında T295 yazmalıdır. Yapılması gereken ayarlar aşağıda sarı renk ile işaretlenmiştir,

 

{

     "ProxySettings":

    {

        "ProxyAddress":"",

        "Uid":"asdfasd",

        "Pwd":"sdfasd"

    }, 

   "Debug":"false",

   "DB":{

   "CapsDbServerName":".",

    "LocalDbSaPassword":"Mcrs3550055_",

    "DBUserName":"prouser",

    "DbType":"3"

     },

   "Printers":[ 

      { 

         "PrinterId":"Prn1",

         "IPPort":9100,

         "EmulationCode":"T295",

         "Port":"COM1",

         "CodePage":1254,

         "BaudRate":9600,

         "Parity":0,

         "DataBits":8,

        "StopBits":1,

         "Handshake":0

         },

         { 

         "PrinterId":"Prn2",

         "IP":"192.168.91.111",

         "IPPort":9100,

         "EmulationCode":"T88",

         "CodePage":1254,

         "IsRoll":1

         }

   ],

   "Emulations":[ 

      { 

      "Code":"T295",

         "BottomOfFormBit":32,

         "BufferSize":512,

         "DisablePanel":"27,99,53,1",

         "DrawerKick":"27,112,0",

         "EjectPaper":"12",

         "EnablePanel":"27,99,53,0",

         "EndLineFeeds":1,

         "FastFeed":"27,100",

         "IsPaperThere":"16,4,5",

         "LineFeed":"10",

         "Name":"Epson TM295",

         "NormalCharSet":"27,33,3",

         "OrderCut":"27,105",

         "PageLength":42,

         "PageWidth":42,

         "PageWidthLargeFont":20,

         "ReleasePaper":"27,113",

         "Reset":"27,64",

         "ReverseLineFeed":"27,70,1",

         "SetReverseFeed":"27,70,1",

         "Timeout":3,

         "TopOfFormBit":64,

         "WaitMultiplier":15,

         "WideCharSet":"27,33,33"

         },

      "Code":"T88",

         "BottomOfFormBit":32,

         "BufferSize":512,

         "DisablePanel":"27,99,53,1",

         "DrawerKick":"27,112,0",

         "EjectPaper":"12",

         "EnablePanel":"27,99,53,0",

         "EndLineFeeds":5,

         "FastFeed":"27,100",

         "IsPaperThere":"16,4,4",

         "LineFeed":"13,10",

         "Name":"Epson TM295",

         "NormalCharSet":"27,33,0",

         "OrderCut":"27,105",

         "PageLength":42,

         "PageWidth":42,

         "PageWidthLargeFont":20,

         "ReleasePaper":"27,113",

         "Reset":"27,64",

         "ReverseLineFeed":"27,70,1",

         "SetReverseFeed":"27,70,1",

         "Timeout":3,

         "TopOfFormBit":64,

         "WaitMultiplier":15,

         "WideCharSet":"27,33,33"

      }        

      ]

}

Buradaki bilgiler sorunu çözmenizi sağladı mı?

Evet Hayır

Aradığınızı bulamadınız mı?

Probleminizi uzman ekiplerimizle birlikte çözmek için E-Destek platformumuzu kullanabilirsiniz.

Protel E-Destek