• Home
  • SUITE8
  • Can the user be automatically logged out if there is no action on Fidelio?

Can the user be automatically logged out if there is no action on Fidelio?

"Auto log off (min)" under Setup \ Configuration \ Global Settings \ Generic \ 3 Generic can be filled. 

Aynı zamanda bu işlem bilgisayar bazlı da yapılabilir bunun için;

Setup \ Configuration \ Miscellaneous \ Terminal & Printers'tan "Terminals" sekmesi tıklanır. İşlem yapılacak bilgisayar ismi bulunarak düzenle butonu ile içine girilir ve "Auto log off (min)" doldurulabilir. Bu alanda 999'dan büyük yazılacak her değer dakika değil, milisaniye olarak algılanacaktır. 

Did you find this information helpful?

Yes No

Didn’t find you were looking for?

Please use our e-Support platform to solve your problem with our expert support teams.

Protel E-Support