• Home
  • LOGO
  • İstek gönderilirken hata oluştu

İstek gönderilirken hata oluştu

Bu hata alındığında öncelikle servislerde logo mind bridge servis in çalışır durumda olması gerekiyor.

Servis eğer çalıştırılamıyor ise navigator smalrt klasörü altında web klasör alındaki navigatorbridgerservis uninstall edilip kaldırılıp tekrar kurulması ve servisin tekrar start edilmesi gerekiyor.

Sorun devam ediyor ise navigator config açılıp bridger servis kontrol edilmeli burada local host yazılı ise server ip si yazılması gerekiyor.

Lokalden tiger ve navigator çalıştırılan yerlerde bridge servisi lokale kurulması ve config dosyasındaki bridger servis ip si lokal makine ip si olmalıdır.

Servis start durumuna geldiğinde sorun giderilecektir.

Did you find this information helpful?

Yes No

Didn’t find you were looking for?

Please use our e-Support platform to solve your problem with our expert support teams.

Protel E-Support