• Home
  • OPERA
  • Opera çalışmıyor. 0C4J processler "gethostbyname failed for proc" hatası nedeniyle down durumda

Opera çalışmıyor. 0C4J processler "gethostbyname failed for proc" hatası nedeniyle down durumda

HTTP_Server ayakta olmasına rağmen Opera çalışmıyor. opmnctl status ile kontrol edildiğinde tüm OC4J process 'ler "Down" durumda. opmnctl startall komutu ile processler başlatılmak istendiğinde processler init konuma geçip tekrar Down durumuna geliyor.

opmn\logs dizininde bulunan ipm.log dosyası kontrol edildiğinde aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi "[libopmnoc4j] gethostbyname failed for proc: " hata mesajı içerdiği görülüyorsa;

22/10/10 08:44:52 [4] Starting Process: OC4J~home~default_island~1 (821821802:0)
22/10/10 08:44:58 [3] [libopmnoc4j] gethostbyname failed for proc: 821821802
22/10/10 08:44:58 [4] [libopmnoc4j] Process Start Error: OC4J~home~default_island~1 (821821802:20356)
22/10/10 08:45:00 [4] Stopping Process: OC4J~home~default_island~1 (821821802:20356)

Sorun Windows hosts dosyası içerisinde (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts) 0.0.0.0 IP adresi için bir tanım vardır. İlgili satırın kapatılması veya silinmesi gerekir. Bu işlemden sonra process manager servisi yeniden başlatılırsa hata giderilir ve Opera sorunsuz olarak çalışmaya başlar.

# 0.0.0.0 testbg.com

Did you find this information helpful?

Yes No

Didn’t find you were looking for?

Please use our e-Support platform to solve your problem with our expert support teams.

Protel E-Support